VAL-net: Ontwikkeling van een prototype begeleidingsnetwerk voor verbetering van therapietrouw voor valpreventie bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico.

Vallen en daarmee gepaard gaande negatieve gevolgen (op fysiek en psychosociaal vlak, alsook socio-economisch) is onder de populatie thuiswonende ouderen een ernstig probleem en neemt omwille van de vergrijzing van de maatschappij nog steeds toe. Er is bewezen dat multidisciplinaire interventies het aantal valpartijen doet afnemen. In de klinische praktijk blijken deze interventies echter niet optimaal toegepast te worden en blijft de valproblematiek een ernstig probleem.

Het doel van het project VAL-net is om een platform te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat de therapietrouw bij het toepassen van de adviezen die verstrekt worden toeneemt. Een toegenomen therapietrouw moet het aantal valincidenten, en hieruit voortvloeiend ook de gerelateerde letsels, bij ouderen merkelijk verminderen.

Door het VAL-netplatform moet de opvolging van de adviezen, die de valkliniek geeft aan de ouderen met valproblematiek, toenemen en zal de effectiviteit van deze adviezen verhogen. Concreet is het ontwikkelde VAL-net platform een platform waarop digitale instrumenten beschikbaar zijn voor zowel de oudere, als voor de zorgverleners. Het doel van deze instrumenten is meervoudig:

Een eerste instrument schept de mogelijkheid om de adviezen te perfectioneren. Structurele cliëntgerichtheid, moet enerzijds de relevantie van de adviezen verhogen en schept anderzijds de mogelijkheid om een prioritering onder de verstrekte adviezen aan te brengen. Een tweede instrument  biedt de mogelijkheid om ouderen en zorgverleners op een attractieve en gelijktijdig wetenschappelijk onderbouwde manier op te leiden aangaande valpreventie. Een derde instrument geeft de zorgverstrekker feedback over de therapietrouw van de oudere. Door de communicatie tussen oudere en zorgverlener enerzijds, en onder de zorgverleners anderzijds te automatiseren wordt de therapietrouw zowel bij de oudere, als bij de zorgverlener gestimuleerd en beter opgevolgd.

De VAL-netcoach modereert het gebruik van dit platform en bewaakt de correcte toepassing van de valadviezen en hun opvolging.

Het project VAL-net wordt uitgevoerd op het platform InnovAGE. De Valkliniek van het Universitair Ziekenhuis te Leuven werkt hiervoor samen met het regionaal dienstencentrum van de Christelijke mutualiteit regio Leuven en met Pyxima, een bedrijf dat software met een sociale toegevoegde waarde aflevert. Een uitgebreid netwerk waarin zowel de betrokken beroepsgroepen van zorgverstrekkers, als eerstelijnsorganisaties en kenniscentra opgenomen zijn ondersteunt het project.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04