TOMAS Care

Deelnemende organisatie(s): TOMAS BV, 
Deelnemende proeftuinen: InnovAge, EIZT

 

Stoma hulpmiddel voor lekvrije stoma’s

Meer dan de helft van de stomadragers wordt geconfronteerd met lekkages, matige tot ernstige huidproblemen en de daarmee gepaard gaande overlast en pijn. Het mag duidelijk zijn dat dit voor stomadragers een ernstige beperking oplevert. Een groot aantal van hen kan hierdoor niet goed functioneren, sommigen trekken zich zelfs terug uit het sociale leven, en de kwaliteit van leven ernstig wordt aangetast. TOMAS BV heeft een prototype stoma-hulpmiddel ontwikkeld. Het innovatieve karakter van dit nieuwe concept is dat de stomadrager met behulp van dit nieuwe product gegarandeerd lekvrij is en zelfs geen huidplak meer hoeft te gebruiken. Daarmee wordt het risico op een sociaal isolement van de stomadrager (als gevolg van angst voor stoma lekkages) en medische complicaties (als gevolg van huidirritaties en mogelijk infecties) voorkomen. Doel van dit CrossCare project is dan ook de verdere doorontwikkeling van dit prototype naar een marktrijp product, waarbij de concrete doorontwikkeling in samenspraak met gebruikers en markt tot stand wordt gebracht. Hierbij wordt ook samenwerking gezocht met Viecuri Venlo, chirurg-oncoloog Dr. Paul Nijhuis. Middels een proeftuin onderzoek binnen CrossCare willen we aantonen dat meer dan 80% van de gebruikers van dit nieuwe stomaproduct daadwerkelijk lekvrij is en vrij is van huidproblemen en de daarmee gepaard gaande wonden en pijn. Hierin wordt samengewerkt met een tweetal proeftuinen: InnovAge in Vlaanderen en EIZT in Limburg. Met dit onderzoek wordt de basis gelegd voor een nieuw marktrijp zorgproduct dat de kwaliteit van leven voor stoma-dragende patiënten verbeterd en het aantal complicaties bij deze patiëntengroep verlaagd.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04