Therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis

Dit project heeft als doel om therapietrouw en medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen thuis te bevorderen.  We willen dit bereiken door de verschillende rollen van de betrokken zorgverleners duidelijk te stellen, waarbij het aspect van samenwerking zeker belangrijk is.

Efficiëntere inzet van zorgverleners en kwaliteitsbewaking dient ook een economisch voordeel op te leveren doordat de therapie correct zal toegepast worden en complicaties vermeden worden.

Daarnaast wordt gezocht naar efficiënte technologie die de continuïteit en de medicatieveiligheid ondersteunen, bewaken en bevorderen.

Resultaten en informatie

 

Een casus met Bob.

Vanheygen JulieBob is 80 jaar en woont alleen in zijn huis. Hij heeft een goed contact met zijn familie, maar de kinderen en kleinkinderen hebben allemaal een drukke job en zijn zeer actief in het verenigingsleven. Tijdens het weekend komt er regelmatig iemand langs en er zijn afspraken onderling om Bob op zondag te komen halen.

Bob kan zich fysiek nog goed behelpen, voor het onderhoud van het huis doet hij beroep op een poetshulp.

Bob heeft er echter wel een probleem mee om dagelijks zijn medicatie correct en op tijd in te nemen. Daarom doet hij beroep op de ‘intelligente medicatiedispenser’.

Wekelijks komt een thuisverpleegkundige langs om medicatie klaar te zetten. Dit gebeurt op basis van een correct en actueel medicatieschema dat ter beschikking gesteld wordt door de huisarts en mee opgevolgd wordt door de apotheker.

Op de tijdstippen van inname stuurt de dispenser een geluidssignaal uit. De dispenser opent enkel het vakje waarin de medicatie die op dat tijdstip moet ingenomen worden klaar ligt.

Indien Bob zijn medicatie niet inneemt gaat er een alarm naar een centrale. De medewerker van de alarmcentrale neemt contact op met de oudere  om hem eraan te herinneren dat hij zijn medicatie moet innemen.

Indien er geen contact is met de oudere wordt een verpleegkundige langs gestuurd.

De beperkte ervaring die reeds opgebouwd werd met de dispenser toont aan dat deze werkwijze perfect een antwoord biedt op de problemen van een doelgroep, zoals beginnend dementerende personen.

Anderzijds is de beschikbare vorm van dispenser vaak niet geschikt voor de aard en de hoeveelheid medicatie die veel ouderen moeten innemen.

Voor weer andere doelgroepen moeten we op zoek gaan naar andere oplossingen, zoals technologische ondersteuning, herverdelen van de rollen in de samenwerking.

 

Een casus met Henri.

Henri is 69 jaar en is net ontslagen uit het ziekenhuis. Zijn medicatie werd aangepast, nieuwe geneesmiddelen werden opgestart, andere medicatie werd stopgezet en dosissen werden aangepast. Wanneer Henri in de apotheek komt met de nieuwe voorschriften, merkt de apotheker op dat het medicatieschema van Henri grondig gewijzigd werd. Henri geeft zelf ook aan dat hij er ‘niet meer aan uit kan’. Zo moet hij nu in totaal 12 geneesmiddelen nemen, gespreid over 4 innamemomenten per dag. Er is ook een geneesmiddel dat hij éénmaal per week moet innemen en bovendien moet hij na 2 weken stoppen met inname van het diureticum. Henri ziet door de bomen het bos niet meer…

Henri’s apotheker stelt voor om hem te helpen aan de hand van Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV). Eerst en vooral stelt de apotheker samen met Henri een medicatieschema op, waardoor Henri een duidelijk overzicht krijgt van al zijn geneesmiddelen, hoeveel hij dient in te nemen en op welk tijdstip dat moet gebeuren. Op basis van dit medicatieschema zal de apotheker geautomatiseerde IMV toepassen, waardoor Henri’s medicatie voor een hele week herverpakt zal worden in plastic zakjes per innamemoment. Hierbij is de kwaliteit en hygiëne van automatische herverdeling hoger dan bij manuele IMV. Elk medicatiezakje bevat de geneesmiddelen die Henri op een bepaald moment dient in te nemen. Op elk zakje staan datum en tijdstip van inname vermeld, maar ook welke geneesmiddelen het bevat, hoe de tabletten of capsules eruit zien en hoeveel van elk er in zitten. Als het tijd is voor zijn medicatie in te nemen scheurt Henri zijn volgende zakje van de rol, hij opent het en heeft alle nodige geneesmiddelen meteen in de hand, waardoor er minder medicatiefouten kunnen gebeuren en de medicatieveiligheid aanzienlijk zal verhogen. Henri kan zijn medicatie op deze manier ook makkelijk overal mee naartoe nemen, de zakjes zijn compact en discreet in gebruik.

Ook Henri’s dochter maakt zich nu minder zorgen om haar vader, zij weet nu dat hij zijn medicatie makkelijker en meer therapietrouw kan innemen. Het is voor haar een hele opluchting dat medicatievoorbereiding zoals in een rusthuis nu ook thuis mogelijk is. Vroeger had haar vader thuis ook nog heel wat doosjes met medicatie staan, deze zijn nu weg en de apotheker waakt over de stock van de medicatie, waardoor er ook minder verspilling van medicatie mogelijk is.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04