Revalidatie van Patiënten met een Herseninfarct in Kort Verblijf: Toekomstvisie op Kwalitatieve en Betaalbare Zorg

Vele patiënten zijn na het doormaken van een hersenberoerte ernstig geïnvalideerd. Gedurende een verblijf op een gespecialiseerde beroerte-eenheid is een multidisciplinair team (met  medische kennis, kinesitherapie, ergotherapie, logopedie en verpleegkundige zorg) verantwoordelijk voor de inschatting van de revalidatienoden en -potentieel van patiënten alvorens gestart kan worden met het revalidatietraject. Er is een groep van patiënten die nood heeft aan revalidatie maar helaas een te laag revalidatie potentieel kent omwille van verschillende redenen. Dit kan zijn door de ernst van het CVA, het vooraf bestaand fysiek en mentaal functioneren ofwel doordat de conditie op dat bepaalde moment het niet toelaat. Deze patiënten hebben wel behoefte aan revalidatie doch niet in de intensiteit zoals wordt aangeboden in een traditionele revalidatie-eenheid. Voor deze patiënten bestaat er heden geen duidelijk en/of gepast zorgtraject.

In dit project wordt voor deze patiënten een nieuwe voorziening gelanceerd, onder vorm van kortdurende beperkte revalidatie in een woon- en zorgcentrum (WZC Ter Meeren). Hiervoor zal een nieuwe (transmurale) zorgstructuur opgezet worden die bestaat uit educatie, opvolging en evaluatie door verschillende zorgverleners, paramedici en medici. Hiervoor zal gebruikt gemaakt worden van nieuwe interactieve platforms en communicatiemiddelen. Volgend op deze revalidatie zal evaluatie van de patiënt uitmaken of een terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is, er naar een langere termijn opvang in een woon- en zorgcentrum gewerkt moet worden, of de patiënt toch in aanmerking komt voor verdere revalidatie.

Dit project wordt opgestart vanuit het UZ Leuven in nauwe samenwerking met de IT-dienst van hetzelfde ziekenhuis en verder met de partner Cubigo. Binnen UZ Leuven is er een jarenlange ervaring in de behandeling en revalidatie van patiënten met een beroerte d.m.v. multidisciplinaire zorg. Gezien de veroudering van de populatie wordt binnen het ziekenhuis gewerkt aan nieuwe initiatieven die de kosten van de gezondheidszorg onder controle kunnen houden zonder in te boeten aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Cubigo is een partner die als doel heeft ouderen actief te houden in hun omgeving en zelf actief te participeren in hun zorgstructuur. Hierin worden zowel de oudere zelf alsook zijn familie, zorgverleners en sociale omgeving nauw betrokken. In dit project zullen patiënten hun zorgplan aangeboden krijgen binnen het woonzorgcentrum Ter Meeren, waar bij voorkeur ook de familie actief wordt betrokken.

Wij hopen dat dit initiatief een begin is van een nieuw zorgtraject dat van toepassing kan zijn voor ook andere groepen patiënten die nu vaak lang gehospitaliseerd zijn, maar baat zouden kunnen hebben bij deze vernieuwende aanpak.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04