Pactief Bewegen Zorgstoel

Deelnemende organisatie(s): Vita-Motion
Deelnemende proeftuinen: InnovAge en CIC

 

Multifunctioneel hulpmiddel: kwaliteit van leven van dementie patiënten verbeteren

Dat bewegen gezond is, weten de meesten wel. Maar dat bewegen ook kan helpen bij het beheersen en/of behandelen van bepaalde ziektebeelden is veel minder bekend. Enkele jaren geleden introduceerde Vita Motion beweegplatforms die synchroon en ritmisch bewegen bij beelden en geluid van verschillende activiteiten. Het helpt dementie patiënten om hun geheugen in conditie te houden en het beteugelt onrust bij de patiënten, die nu vaak ook nog onvoldoende bewegen, omdat ze een sedentair leven leiden.
De bestaande Pactief Beweeg technologie van 2009 voldoet maar is niet geschikt voor massaproductie. Om die reden wil Vita Motion met een innovatieve en opschaalbare next generation Pactief Beweeg Zorgstoel een financieel aantrekkelijke oplossing bieden om dementie patiënten ook langer thuis te verzorgen. Dit is prettig voor de patient. Bovendien kunnen veel kosten worden bespaard als mensen langer thuis blijven wonen.
De Pactief Beweeg Zorgstoel zal een multifunctioneel hulpmiddel worden, dat zowel @home als in begeleid wonen kan worden toegepast. Door in co-creatie met zorgprofessionals en patiënten de next gen Pactief Beweeg technologie te ontwikkelen en te testen in Crosscare zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland, zal kunnen worden vastgesteld dat met de PB Zorgstoel de kwaliteit van leven positief wordt beïnvloed, zodat demente ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Patiënten, verzorgers en de maatschappij hebben daar baat bij.

Meer over Vita-Motion en Pactief Bewegen: http://vita-motion.nl/vm-technology/

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04