Mijn COPD

Deelnemende organisatie(s): Medicine Men
Deelnemende proeftuinen: InnovAGE, CIC

 

Zelfmanagement tool voor COPD patiënten (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch obstructieve longziekte)

Het project MijnCOPD heeft als doel om patiënten met een zware luchtwegaandoening, genaamd COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch obstructieve longziekte) te helpen hun aandoening beter te managen, de kwaliteit van hun leven te verhogen en hun levensduur te verlengen.

COPD-patiënten die eenmaal een longaanval, ook wel exacerbatie genoemd, hebben gehad, lopen een grote kans op nieuwe aanvallen. De noodzakelijke ziekenhuisopnames kunnen variëren van een paar dagen tot meer dan zes weken, vaak meerdere malen per jaar. Door een juist zelfmanagement en snel ingrijpen kunnen nieuwe aanvallen voorkomen of beperkt worden. Dit vertraagt de progressie van de aandoening, met als gunstig gevolg een hogere kwaliteit van leven. Een bijkomend voordeel is dat het voorkomen van een aanval de ziektekosten verlaagt, omdat wordt bespaard op dure ligdagen in het ziekenhuis.

MijnCOPD is een unieke innovatie implementatie van:

  • het aanstaande Nederlandse landelijke zorgpad COPD longaanval (een procesbeschrijving hoe COPD patiënten na een longaanval optimaal behandeld kunnen worden);
  • de ziektelastmeter (een nieuw meetinstrument, mede ontwikkeld door onderzoekers van het Maastricht UMC+ om een meer individueel zorgplan te kunnen bepalen);
  • Emma-COPD (een voor COPD aangepaste versie van het Medicine Men eHealth platform Emma, waarbinnen patiënten zelf hun eigen zelfmanagement ondersteuning community van mantelzorgers en zorgverleners om zich heen verzamelen).

Voor de uitvoering van het project werkt de aanvrager Medicine Men BV samen met de proeftuinen Care Innovation Centre West Brabant in Roosendaal en InnovAge in Leuven. Beide proeftuinen zullen co-creatie sessies met patiënten en zorgverleners coördineren en samen met het bedrijf het optimale business model ontwikkelen. Daarnaast ondersteunt het CIC een livetest binnen West Brabant. Het doel is om het product optimaal in te zetten voor zelfmanagement en te laten aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04