Innovatieve patiënten-centrische dienst ter verbetering van medicamenteuze therapietrouw

Dit project bouwt verder op de eerste fase van het InnovAGE-project ‘Medicatieveiligheid en Therapietrouw bij kwetsbare ouderen thuis’, waarin een zorgtraject uitgewerkt wordt om medicatieveiligheid en therapietrouw voor de thuiswonende oudere patiënt te verbeteren, met uitwerking van specifieke rollen en verantwoordelijkheden voor de verschillende zorgverleners.

In dit project willen de partners een optimale zorgomgeving creëren voor de oudere patiënt die autonoom thuis wil wonen, zonder beperkt te worden in mobiliteit. Met behulp van de MemoPatch® pleister wil men drempels verlagen die het voor de patiënt moeilijk maken om de medicatie correct en tijdig in te nemen,. De  MemoPatch® is een zelfklevende huidpleister (in ontwikkeling bij het bedrijf TheraSolve) die via een effectief en zeer discreet tactiel signaal (tinteling op de huid) de patiënt eraan herinnert wanneer er een medicatie innamemoment is, en dit ongeacht de locatie van de patiënt.

Dit project heeft tot doel om via een multidisciplinaire therapietrouw ondersteunende zorgdienst, de gevolgen van foutieve medicatie-inname te verminderen. Hiermee willen we de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren en ouderen de mogelijkheid te geven  om langer thuis te verblijven in medicatieveilige omstandigheden.

Download hier de folder:

PDF icon Folder - Memopatch.pdf

 

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04