InnovAgeD: diabetesmanagement voor woonzorgcentra bewoners - onderzoeken en opzetten van shared care model

Situering: nood aan afgestemde zorg voor diabetici in een woonzorgcentra

Het aantal diabetespatienten in ons land stijgt. Een tijdige diagnose en een correcte behandeling voorkomen mogelijke lange termijn gevolgen zoals blindheid of nierfalen. Bij hoogbejaarden of bejaarden met gezondheidsproblemen is dit anders. Te hoge en te lage bloedsuikerwaarden door de diabetes bepalen hun leven. Ook bijkomende vermijdbare complicaties zoals urinaire infecties door te hoge suikerwaarden of hospitalisaties door hypoglycemie komen voor. Vaak wordt een oudere diabeticus afhankelijk van zorgverleners.

Als een diabetespatient in een woonzorgcentrum (WZC) komt vergt dit aanpassing aan een nieuwe structuur met vaste eetmomenten. Dit is een moeilijke evenwichtsoefening tussen de wensen van de patient, de therapeutische behoeften en het haalbare en zinvolle van de gevraagde zorgen. Hoe ga je om met uiterst intensieve therapieën met weinig gevolg bij hoogbejaarde mensen met beperkte levensverwachting? Of het toepassen van dieet interventies die leiden tot paradoxale ondervoeding en vermindering van levenskwaliteit? Voorts bepalen in een woonzorgcentrum niet enkel de verpleegkundigen maar ook zorgkundigen onder leiding van verschillende huisartsen de zorg van een patient. Verwarring troef en een verdunning van de expertise van deze zorgkundigen en verpleegkundigen. Het gebruik van verschillende therapeutische schema’s beperkt de expertise van de paramedici. Zo worden bijvoorbeeld type 1 patiënten vaak op eenzelfde manier benaderd als met insuline-behandelde type 2 patiënten. Dit is problematisch.

 

Project InnovAgeD, een zorgvernieuwingsproject

Het project InnovAgeD streeft naar een verbetering van de ’kwantiteit en kwaliteit’ van leven van diabetespatiënten in de woonzorgcentra.

Het project heeft drie peilers:

  1. Opleiding en vorming van de paramedici betrokken bij de zorg van de bewoners met diabetes, de patient en zijn omgeving
  2. Overeenstemming van het medisch en paramedisch beleid
  3. Gestructureerde communicatie tussen de betrokken zorgactoren

Alle zorgverleners worden betrokken in dit zorgvernieuwingsinitiatief. Het project wordt gedragen door de woonzorgcentra en de betrokken huisartsen. Diabetesspecialisten (artsen diabetologen en paramedische diabeteseducatoren) belegeleiden en faciliteren het project.

Bijkomend leidt meer levenskwaliteit automatisch tot een daling van het aantal vermijdbare hospitalisaties. Dit uit zich in aanzienlijke minderuitgave in het federale gezondheidszorg (RIZIV) budget. Verder past dit project perfect in de Vlaamse zorgdoelstellingen.  Preventie staat centraal. Dit gebeurt door gedeelde zorg en gestructureerde informatiedeling. De introductie van innovatieve communicatietools is uniek. Momenteel zijn alle platforms rond delen van dossiers gericht op shared data tussen artsen. Dit project zet in op het delen van data tussen paramedici en artsen op een zeer basis-niveau (glucose dagprofielen en bloeddruk). Uitbreiding is mogelijk.

 

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04