Inflatables for Healthcare (Perslucht)

 

Deelnemende organisatie(s): Ergotrics
Deelnemende proeftuinen: InnovAge, Slimmer Leven 2020

 

Patiënten positioneren met perslucht: perslucht als energievorm om patiënten te verplaatsen van rug- naar buiklig bij operaties

Ergotrics is aktief in de ontwikkeling, productie en verdeling van innovatieve inflatables voor de zorgsector. Het gebruik van perslucht als energievorm om patiënten te verplaatsen betekent een grote vooruitgang in de ergonomie van het medisch team. Het gebruik van disposables is een grote vooruitgang met betrekking tot hygiëne. Een goede positionering leidt tot minder stuwing in het lichaam van de patiënt waardoor zowel de beademing als de operatie beter kan plaatsvinden.
In de gezondheidszorg kent men dit concept nog niet. Er zullen goede, kwalitatieve bewijzen moeten zijn van de eindgebruikers om een draagvlak voor deze techniek en disposables te creëren.

De huidige productontwikkeling kadert in de optimalisatie van de “proning procedure“ bij het begin van een ingreep/operatie. Het Engelse woord ‘Proning’ in de zorg betekent patiënten van ruglig, via zijlig naar buiklig brengen. Dit gebeurt o.a. bij chirurgische ingrepen aan de rug, bepaalde orthopedische ingrepen en bij complexe beademde patiënten in de intensieve zorgen afdeling. Onder narcose (sedatie en intubatie) is de patiënt een dood gewicht en wordt hij vanuit ruglig naar zijlijg of op de buik gekanteld en gelift. Dit is een tijdrovende en voor de verplegende staf een ergonomisch zeer onverantwoorde handeling. Patiënten worden steeds zwaarder en ouder wat het proces alleen maar moeilijker maakt.
Ergotrics wil naast de ‘proning procedure’ eveneens de “prone position“ verbeteren. Dit zijn patiënten die vanuit buiklig moeten getild worden naar de optimale buikligpositie Bij patiënten die voor meer dan enkele uren in deze ongewone positie moeten liggen, heeft men kunnen vaststellen dat deze patiënten vaak postoperatief neveneffecten ondervinden van de ingreep, inclusief doorligwonden en drukneuropathie. De juiste positie is dus zeer belangrijk bij elk van de hierboven vermelde ingrepen.
Tijdens de operatie is het voor de chirurg belangrijk dat de patiënt goed gepositioneerd is. Een verhoogde lokale druk op de buik verhoogt de intra abdominale druk (Intra Abdominal Pressure, IAP) . Dit leidt tot verhoogde veneuze druk en kan aanleiding zijn tot bloedingen bij de operatie.

Verdere testing van de prototypes is noodzakelijk. Het huidige budget laat enkel testen toe in één bepaalde maat, namelijk “medium male“. Gezien deze disposables “gender-specific“, BMI- en lengteafhankelijk zijn zal het nodig zijn om ook de andere prototypes te testen in een klinische omgeving. Er zal verder ontwikkeling en testing gedaan worden naar de uitwerking van een modulair, volautomatisch productieproces. Verder wil Ergotrics in 2017 uitwerking geven aan een toepassing voor de thuiszorg. De CrossCare-subsidie zal Ergotrics helpen deze cruciale ontwikkelingen van de verschillende producten mogelijk maken.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04