Aanbod

InnovAge is een interdisciplinair expertisenetwerk dat gezamenlijk een proeftuinomgeving aanbiedt, waarbij innovaties in de zorg afgestemd en uitgetest worden bij de eindgebruikers. Binnen de proeftuin ondersteunen we innovators om te komen tot goede, efficiënte en kosteneffectieve innovatieve producten, diensten en/of processen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het inbedden van deze innovaties in het dagelijkse leven en in het zorgsysteem. 

Via de proeftuinmethodologie betrekt InnovAge ouderen, mantelzorgers, zorgverstrekkers en andere eindgebruikers bij het ontwikkelen van nieuwe diensten, producten en processen in de zorg.

 

Wilt u uw innovatieve dienst, product of concept aftoetsen bij onze innovatie-adviseurs? 
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie en ontvang een aanbod op maat

Een greep uit ons aanbod:

Co-creatie sessies

Dit zijn creatieve sessies met 5-10 personen (zorgvragers, zorgverleners, experten,...), waarbij gepeild wordt naar de wensen en noden van de gebruikers, waarbij toepassingsmogelijkheden worden afgetoetst, waarbij noden en mogelijkheden worden afgestemd.

Toets uw inzicht, ideeën en ontwikkelingen tijdens een co-creatie sessie aan de vaak ongezouten mening van onze innovatie-adviseurs. Afhankelijk van uw vraag en wensen stellen wij een groep gebruikers samen die op een co-creatieve manier nadenken over uw vraag.

Live testen

Tijdens een live test wordt de innovatie getest met echte eindgebruikers, bij hun thuis, op hun werk of in een zorgorganisatie. Op basis van de verzamelde  feedback worden innovaties bijgestuurd.

Test uw innovatie of prototype bij de eindgebruiker in de thuisomgeving. Afhankelijk van de fase waarin uw product, dienst of proces zich bevindt, zoeken wij een geschikte testsetting en bezorgen wij wetenschappelijk onderbouwde feedback op uw innovatie.

Afrondende sessies

Via de proeftuinmethodologie heeft de innovatie een heel traject doorlopen met de eindgebruikers. Om resultaten te tonen, draagvlak te vergroten en als dank voor hun deelname, koppelen we de resultaten naar hen terug.

Projectondersteuning

Wilt u uw innovatieve product, dienst of proces verder ontwikkelen en zoekt u hiervoor projectpartners en/of ondersteuning bij het indienen van een projectvoorstel, bij ICT-vraagstukken, communicatie en valorisatie? Vanwege haar quadrupel-helix netwerk en ervaring met projectwerking is InnovAge hiervoor een sterke gesprekspartner. 

Partnersearch

Partnermatching en toegang tot een breed quadrupel helix netwerk. InnovAge werkt in een regionale kern met nationale en internationale contacten.

Onze troeven:

  • InnovAge is een quadrupel helix netwerk waarbij de expertise van de zorgsector, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid elkaar aanvullen. 
  • De noden en wensen van de eindgebruiker staan centraal in het innovatieve proces. 
  • Een brede toegang tot onze kwetsbare populatie en hun omgeving.

Onze expertise:

  • Innovaties die inspelen op de behoeften van ouderen,  mensen met een functionele en/of cognitieve beperking en/of chronisch zieke patiënten en hun omgeving.
  • Complexe zorgsituaties die vragen om geïntegreerde zorgoplossingen.
  • Inspireren, co-creëren en ontmoeten binnen ons brede netwerk.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04