Doelstellingen

InnovAge speelt in op de vergrijzing. Doordat de bevolking steeds ouder wordt, verandert de zorgvraag: meer mensen hebben nood aan verzorging, maar er zijn minder mensen om deze zorg te verlenen. Daarom is het belangrijk de zorg aan te passen en zetten we in op innovatie. Door op een vernieuwende manier zorg te verlenen, blijft de kwaliteit van zorg behouden en blijft zorg betaalbaar.
 

Om dit te bereiken stellen we concrete doelstellingen:

1.  We zetten in op een kwalitatieve en efficiënte zorg, ongeacht het grotere aantal ouderen in onze samenleving. En dit mede dankzij een betere samenwerking tussen de eerste-, tweede- en derdelijnsgezondheidszorg.

 

2.  Dankzij een betere afstemming van de verschillende zorgactoren hopen we burgers langer en in goede gezondheid te laten participeren in onze samenleving.

 

3.  Nieuwe economische mogelijkheden creëren in de wereldwijde gezondheidsmarkt voor bedrijven en kennisinstellingen.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04