Platform

Het Leuvense platform InnovAge werd in september 2013 opgericht in het kader van het door de Vlaamse overheid (IWT) gefinancierde zorgproeftuinenprogramma.

Het platform creëert een experimenteeromgeving waarin bedrijven en (zorg)organisaties hun innovaties kunnen uitproberen en afstemmen. 

InnovAge is een open innovatie- en interdisciplinair expertisenetwerk. Elke partner brengt haar eigen expertise en ervaring in de proeftuinomgeving. Door de diversiteit van de partners zijn de projecten goed ondersteund en breed gedragen en krijgen ze de zogenaamde quadrupel helix structuur: de burger wordt betrokken in innovatie, begeleid door publieke instanties, academische wereld, zorgorganisaties en ondernemers.

 

        

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04