Organisatie

Zorgproeftuin of 'care living lab', wat is dat?

Een zorgproeftuin of 'care living lab' maakt het mogelijk om een zorginnovatie te ontwikkelen en af te toetsen, samen met de uiteindelijke gebruikers, in hun vertrouwde omgeving, thuis of op het werk. Dit zorgt ervoor dat nieuwe of verbeterde zorgconcepten, – diensten, – processen en – producten echt aansluiten bij de behoeften van de zorgvrager en/of de zorgverstrekker. De feedback van de eindgebruikers wordt gebruikt voor de bijsturing en ontwikkeling van de innovatie. Op deze manier is de kans groter dat een zorginnovatie een meerwaarde biedt en succesvol op de markt komt.

 

Onze huidige aanpak

InnovAge is een open innovatie- en interdisciplinair expertisenetwerk. Elke partner brengt haar eigen expertise en ervaring in de proeftuinomgeving. Door de diversiteit van de partners zijn de projecten goed ondersteund en breed gedragen en krijgen ze de zogenaamde quadrupel helix structuur: de burger wordt betrokken in innovatie, begeleid door publieke instanties, academische wereld, zorgorganisaties en ondernemers.

De aanloop

 In 2012 deed de Vlaamse regering een projectoproep om innovatie in de ouderenzorg te stimuleren en te faciliteren via een proeftuin “Zorginnovatieruimte Vlaanderen”, om senioren langer en gezonder te laten leven, in hun eigen vertrouwde omgeving. De zorgpartners uit de regio Oost-Vlaams Brabant (SEL GOAL, UZ Leuven) kwamen samen en legden contacten met stad Leuven, de kennisinstellingen KU Leuven en imec en ondernemers (Voka Health Community, Nextel). Met de komst van RVO-Society en Cera was het consortium compleet.

Experimenteeromgeving

In november 2013 startte het Leuvense InnovAge als een van zes zorgproeftuinen in Vlaanderen. Het platform creëert een experimenteeromgeving waarin bedrijven en (zorg)organisaties hun innovaties kunnen uitproberen en afstemmen. Het platform zal in drie jaar tijd 7 samenwerkingsprojecten voortbrengen.

De uitdagingen

De uitdagingen bestaan uit een combinatie van stijgende zorgvraag, een afname van zorgprofessionals en beperkte middelen. De Zorg Proeftuinen streven naar een oplossing door eindgebruikers te betrekken bij de ontwikkeling en evaluatie van innovaties in 'de zorg', door sectoroverschrijdend samen te werken en door ondersteuning te bieden bij uitvoering van projecten.

Meer informatie over Zorg Proeftuinen

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04