Zorgproeftuinen als tool voor zorginnovatie

Er wordt gewerkt rond verschillende thema's:

  • Gegevensdeling als bouwsteen voor samenwerking

In de evolutie naar nieuwe (levenslang) geïntegreerde zorgmodellen is het veilig registreren en delen van gegevens essentieel, zowel voor de gebruiker als voor de zorgprofessional. Een belangrijke uitdaging is de link maken tussen de ICT leveranciers en de zorg- en welzijnssector.

  • Technologie en hulpmiddelen als enablers voor goede zorg

Het doel is om het zelfstandig functioneren (van ouderen en mensen met een beperking) te faciliteren met behulp van innovatieve, ondersteunende en gebruiksvriendelijke technologie, processen en hulpmiddelen. Wat zijn hierin de uitdagingen?

  • Naar nieuwe samenwerkingsmodellen

De zorg van morgen heeft andere organisatievormen nodig om op de toekomstige veranderingen en uitdagingen te kunnen anticiperen. Oplossingen en opportuniteiten liggen dan zeker ook in het uitbouwen van een efficiëntere samenwerking tussen de zorgsector en de ondernemerswereld.

  • Ethische aspecten van zorginnovatie

De ethische implicaties van bepaalde nieuwe technologieën en diensten blijven een belangrijk aandachtspunt voor alle stakeholders. Is alles wat technisch mogelijk is, ook wenselijk? Waar kunnen ondernemers en organisaties terecht om te weten of de innovatie ethisch verantwoord is en onder welke voorwaarden ze getest mag worden?

Meer over het programma

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04