Zelfmanagement voor COPD patiënten

 
 
Binnen CrossCare heeft InnovAge ook meegewerkt aan het ontwikkelen en testen van ‘EmmaCOPD’, een zelfmanagement platform voor patiënten met COPD: chronic obstructive pulmonary disease of chronische obstructieve longziekte.
In België en Nederland samen lijden meer dan 1 miljoen mensen aan deze aandoening. 
 
Patiënten met ernstige COPD worden jaarlijks vaak meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een longaanval. Om dit aantal te verminderen, is het Nederlandse bedrijf Medicine Men gestart met het EmmaCOPD-project. Door beweging te stimuleren en aanvalssymptomen in een vroeg stadium op te sporen, neemt de kans op een longaanval af. EmmaCOPD heeft als doel om patiënten te helpen hun aandoening beter te managen, de kwaliteit van hun leven te verhogen en hun levensduur te verlengen. 
 
De hypothese ‘afnemende activiteit is een aanwijzing voor een aankomende exacerbatie’ leek maar beperkt te kloppen. Daarom werden in het UZ Leuven verschillende co-creatiesessies georganiseerd met patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals, en werden vervolgens twee nieuwe interventies ontwikkeld: 
- DigiLap: een digitale workflow op het door UMC Utrecht ontwikkelde longaanvalactieplan
- Emma activity manager: bewegingsstimuleringsprogramma waarbij COPD patiënten een smartwatch dragen en op afstand gecoached worden door hun eigen fysiotherapeut. 
 
De aangepaste interventies werden getest met 5 patiënten, en de eerste resultaten waren zeer goed. Het aantal exacerbaties nam af met 68%, en de verandering in kwaliteit van leven was bij sommige patiënten erg hoog. Om deze resultaten te valideren, werd dit voorjaar een vervolgproject opgestart met een groep van 40 patiënten in Nederland, uitgevoerd door het LUMC.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04