Testen met LiZe gestart in Leuven

  
 
Binnen het CrossCare project, ondersteunen InnovAge en 5 andere proeftuinen uit Vlaanderen en Nederland meer dan 20 ondernemers om hun zorginnovaties naar de markt te brengen. Dit doen we door samen met patiënten en zorgprofessionals feedback te geven op de producten en na te denken over hoe ze best geïmplementeerd worden. 
 
Eén van de innovaties waaraan InnovAge meewerkt is LiZe – Lithium Zelftest. Het Nederlandse bedrijf CE-Mate heeft het Medimate MiniLab ontwikkeld waarbij kalium-, lithium- en creatinineconcentratie binnen 10 minuten bepaald kan worden met een eenvoudige vingerprik. Zo moet een bloedstaal niet langer in een labo geanalyseerd worden wat vaak veel tijd vergt en een vertragend effect heeft op de behandeling.
 
Op langere termijn wordt beoogd om dit systeem uit te werken tot een zelf-testmethode. Daarom is gebruiksvriendelijkheid cruciaal, en ondersteunt InnovAge de ondernemer in het verdere ontwerp van de MiniLab interface en de ontwikkeling van een quick reference card die de gebruiker doorheen de test moet begeleiden.
 
Daarnaast heeft InnovAge samen met de innovatoren van het LiZe-project begin oktober een training georganiseerd voor een tiental zorgprofessionals van Z.Org – het Universitair Psychiatrisch Centrum van KU Leuven, Campus Kortenberg. Hen werd aangeleerd hoe de MediMate MiniLab te gebruiken en te kunnen inzetten in de praktijk. In de komende weken worden 100 testprikken uitgevoerd op verschillende afdelingen. Op basis van deze eerste gebruikerservaringen, worden verbeterpunten geïnventariseerd en zal overleg plaatsvinden over hoe het meetsysteem nog beter ingebed kan worden in het psychiatrisch centrum.
 
Lees meer over LiZe op de website van Crosscare, de website van CE-Mate en de website van Z.org.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04