Nog meer co-creatie voor Shaken Not Spilled…

 Mensen met tremor hebben vaak moeilijkheden bij het drinken. Om morsen te voorkomen, bestaan er aangepaste bekers (vb. een tuimelbeker). Deze worden echter vaak als stigmatiserend ervaren, en gebruikers worden hier dan ook liever niet mee gezien. In dit kader ontwikkelde COMMeto het product ‘Shaken not Spilled’, een onopvallend membraan dat in ieder glas of kop geplaatst kan worden, en dat morsen tegen gaat. Hierdoor krijgen mensen met tremor meer zelfvertrouwen om weer buiten te komen. Een positief en dankbaar product dus… Binnen het Interreg project CrossCare worden in verschillende Vlaamse en Nederlandse proeftuinen co-creatie sessies en live testen georganiseerd met ouderen en ergotherapeuten, met als doel het membraan te optimaliseren en de ondernemer te ondersteunen het product te commercialiseren.  Aan de proefpersonen werd gevraagd om het membraan zelf in het glas te plaatsen, uit het glas te drinken, en het membraan terug te verwijderen. Dit ging bij de meesten vlot. Wel werden veel vragen gesteld omtrent warme dranken en ingedikte vloeistoffen. Ook was men benieuwd naar het gebruik in verschillende vormen en maten van glazen. Verder werd het nieuwe concept ook vergeleken met bestaande drinkhulpmiddelen, en werd er gepraat over de prijs en promotie.  Als leidende proeftuin heeft InnovAge alle feedback uit de verschillende sessies verzameld, en wordt deze teruggekoppeld naar de ondernemer. Op basis van deze resultaten organiseert InnovAge samen met de dienst Geriatrie in UZ Leuven momenteel nog een extra ronde testen . Naast gebruiksgemak, gaan we ons deze keer nog meer richten op de waardepropositie en het inpassen van het product in het zorgproces. Ook werd een korte handleiding ontworpen die we gaan toetsen met de doelgroep.   Meer info over Shaken, not spilled kan je terugvinden op de website van Crosscare en de website van COMMeto.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04