Informatie memopatch

Wat is therapietrouw?

Therapietrouw (i.e. de mate waarin het gedrag van een persoon correspondeert met aanbevelingen vanwege een zorgverstrekker) is een belangrijk aspect voor een kwaliteitsvol leven. Bij veel patiënten en vooral bij ouderen in de thuissituatie zijn medicatieveiligheid en therapietrouw moeilijk te beheersen en op te volgen en is er nood aan ondersteuning bij het volgen van de therapie.

Hoe verloopt het gebruik van de memopatch?

Dit project voorziet een centrale rol voor de huisapotheker, die instaat voor het therapietrouw gesprek met de patiënt. De huisapotheker programmeert de MemoPatch® pleister op basis van het medicatieschema, dat opgesteld wordt in samenwerking met de huisarts. Via Vitalink (project van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) wordt een vlotte samenwerking tussen huisarts, thuisverpleegkundige en huisapotheker beoogd.

Wat is het doel van het project?

Aan het einde van het project zullen de partners aanbevelingen doen betreffende:

  • Therapietrouw ondersteunende dienstverlening door de huisapotheker als zorgpartner; de verantwoordelijkheid betreffende programmatie van de geheugenpleister, gegevensdeling en communicatie naar patiënt en andere betrokken zorgpartners (vb. huisarts, thuisverpleegkundige).
  • Bruikbaarheid van de MemoPatch® pleister en zijn impact op therapietrouw.
  • Het patiëntenprofiel/ doelgroep welke baat heeft bij de aangeboden dienst en MemoPatch® pleister.
  • Haalbaarheid van het apotheekkanaal voor therapietrouw ondersteunende dienstverlening en distributie van de MemoPatch® pleister.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04